Opłaty

Przedstawiamy tutaj kilka przkładów pożyczek z kwotą pożyczaną i pełną kwotą spłaty (z odsetkami i opłatami). Zostały one obliczone na postawie maksymalnego, 30 dniowego okresu spłaty.

Blue Sea Payday nie pobiera opłat jako, że jesteśmy pośrednikiem pożyczkowym. Pożyczkodawcy sami określają koszty związane z oferowanymi pożyczkami.


Wysokość pożyczki Kwota spłaty
500zł 625zł
1000zł 1250zł
1500zł 1875zł
2000zł 2500zł
2500zł 3125zł
3000zł 3750zł
3500zł 4375zł
4000zł 5000zł
5000zł 6250zł